AKCEPTUJĘ
 • Strona używa plików cookies, korzystanie z niej oznacza, że pliki te zostaną zamieszczone na Twoim urządzeniu. więcej »
Imię i nazwisko
Bogdan Michalewski
Data urodzenia
2.02.1958
Zawód
Aktor
Moja strona www
kontakt
Zaloguj się, aby zobaczyć dane kontaktowe.
zatrudnienie
Nazwa teatru / instytucji
Teatr Na Bruku
Stanowisko
Prezes Stowarzyszenia
edukacja
przebyte warsztaty, kursy, szkolenia
obecnie pracuję nad (spektakle/projekty w przygotowaniu)

Teatr Na Bruku - to formacja artystyczna Stowarzyszenia "Artyści Na Bruku" założona w 1992 roku przez Bogdana Michalewskiego (aktora, reżysera, absolwenta PWST we Wrocławiu z 1984 r.) i Marka Oliwę (reżysera, aktora, absolwenta PWST w Krakowie z 1984 r.) Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” - Organizacja Pożytku Publicznego skupia w swoich szeregach profesjonalnych twórców teatru, specjalistów w dziedzinach: aktorstwa, reżyserii, plastyki, muzyki, relaksacji, literatury – współpracowników i uczniów zespołu Teatru Na Bruku.

Głównym obszarem działań podejmowanych przez członków organizacji jest szeroko pojęta edukacja społeczno-kulturalna oraz zdrowotna obejmująca:

- procesy integracyjno-edukacyjne o charakterze międzypokoleniowym;

- aktywizację społeczno-kulturalną seniorów, dzieci, młodzieży i osób aktywnych zawodowo;

- przywracanie kulturze osób zagrożonych wykluczoniem społecznym lub już wykluczonym (osoby niepełnosprawne, bezdomne);

- przeciwdziałanie czynnikom patologicznym - szczególnie wśród dzieci i młodzieży;

- promocja zdrowia;

- propagowanie wartościowych i ciekawych dokonań w sztuce, itp.

Stowarzyszenie podejmuje systematyczne działania przeciw coraz większemu kulturalnemu i społecznemu wykluczeniu. Dążeniem Stowarzyszenia jest przekonanie społeczeństwa, że teatr jest potrzebnym medium i może odbywać się wszędzie nawet na bruku ulicznym. Zespół artystów i pedagogów z dużym powodzeniem uskutecznia aktywizację społeczno-kulturalną, edukując i integrując różne grupy środowiskowe i wiekowe. Dlatego naszym kierunkiem działania są: zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące w działania społeczne i artystyczne różne pokolenia. Stowarzyszenie "Artyści Na Bruku" tworzy wartościowe projekty społeczne, docierając z ofertą kulturalno-edukacyjną do miejsc, gdzie dostęp do kutury i jej dóbr jest wyraźnie utrudniony oraz do środowisk zagrożonych wykluczeniam kulturalnym. Dlatego unikatowość działalności naszego zespołu polega na misyjnym podejściu do procesów integracyjnych, aktywizacyjnych i kulturotwórczych.

Teatr powstał jako reakcja na zmniejszenie się zainteresowania społeczeństwa sztuką i kulturą. Podejmuje systematyczne działania przeciw coraz większemu kulturalnemu i społecznemu wykluczeniu. Dążeniem naszego zespołu jest przekonanie ludzi, że teatr jest potrzebny i może odbywać się wszędzie nawet na bruku ulicznym.

Spektakle Teatru Na Bruku inspirowane konwencją niemego kina cieszą się nie ustającą popularnością, głównie z uwagi na swój plenerowy charakter. Autorskie przedstawienia opowiadają w lekkiej przystępnej formie o problemach współczesnego człowieka (rozśmieszając i wzruszając jednocześnie). Forma pantomimy, burleski, slapsticku, happeningu, służy teatrowi do obnażania absurdalnych mechanizmów naszej rzeczywistości i sytuacji uwikłanej w niej jednostki.

Teatr Na Bruku realizuje również przedstawienia bez użycia słowa na tradycyjnych scenach teatralnych oraz w przestrzeniach niekonwencjonalnych. Audytorium teatru – zróżnicowane pod względem wiekowym, językowym i kulturowym – bierze udział w przedstawieniach, partnerując aktorom.

Teatr gra przedstawienia na terenie Wrocławia, całej Polski i poza jej granicami: Austria, Czechy, Dania, Niemcy, brał również udział w prestiżowych festiwalach (np.: Jelenia Góra,Malta Poznań, Warszawa, Innsbruck, Hannover, Feldkirch, Drezno, Goerlitz), zdobywając wyróżnienia i nagrody. Uczestniczył w wielu międzynarodowych imprezach, np.: Dni Kultury Polskiej w Hannoverze i Brnie, Dni Brytyjskie w Poznaniu, obchody 1000-lecia Gdańska, Wrocławia, Euro 2012 Strefa Euro -Wrocław.

Twórcy posiadają bogate doświadczenia w edukacji kulturalnej (prowadzeniu warsztatów teatralnych dla wszystkich grup wiekowych, specjalnością są „Zderzenia Międzypokoleniowe”, „Spotkania z Teatrem Na Bruku”, ”Teatr Reminiscencji”, „Budowanie Miast i Wsi Marzeń” etc.), oraz w działaniach happeningowych.

Do tej pory teatr zrealizował ponad 2000 imprez, na których zagrał m.in. następujące przedstawienia w konwencji niemego kina: „Charlie Pomywaczem”, „Bongo i Kongo”, „Fotograf”, „Lucky Man”, „Błogosławiony Czesław – Patronem Miasta”, Przyjazd Królewny Marianny Orańskiej”, dwie części cyklu „Historii Wrocławia, Polski na wesoło – Piastowie”, „Cz II - Za Czecha”) „Charlie Olimpijczykiem”. "Drzewo, które umiało dawać" w konwencji pantomimy. „Zabawa” S. Mrożka, „Kolędnicy Teatru Na Bruku”, „Adam i Ewa – wygnanie z Raju” – przedstawienia tekstowe oraz inscenizacje wielkich mistrzów („Capricios” F. Goya) „Plugawy ptak nocy” we współpracy m.in. z teatrem Kalong; „Parady” J. Potockiego”, oraz szereg tematycznych parad; „Komediowe Happeningi uświetniające szereg „zleconych” imprez.

najważniejsze zrealizowane przedstawienia / projekty

Zespół Teatru od szeregu lat prowadzi warsztaty teatralne
Najważniejsze projekty Teatru Na Bruku:


  1. Spotkania z Teatrem Na Bruku” - „Teatrum Mobile – spektakle i warsztaty teatralne” - Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży –

Projekt "Spotkania z Teatrem Na Bruku’” to zadanie polegające na edukacji teatralnej, która bawi, rozwija twórczo i aktywizuje, integrując różne środowiska i różne grupy wiekowe. Projekt oparty jest na teatralnych działaniach edukacyjnych, których celem jest przygotowanie beneficjentów zarówno do roli odbiorcy sztuki, jak i jego twórcy.

Przedsięwzięcie kierowane jest do dzieci i młodzieży z rodzin o niższym statusie materialnym ze środowisk zagrożonych lub wykluczonych społecznie (zaniedbane dzielnice miast dolnośląskich, wioski oddalone od centrów kultury, środowiska marginalizowane i dotknięte zjawiskami patologicznymi) oraz do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Projekt włącza również osoby spoza wspomnianych grup wiekowych i spoza środowisk de faworyzowanych.

Z uwagi na wielowymiarowość teatru i jego interdyscyplinarność, uważamy edukację kulturalną przez teatr, za najlepszą formę do realizacji powyższego zadania. W teatrze wszystkie talenty i umiejętności są potrzebne, ważne i doskonale uzupełniają się.

Przyjmując zasadę, że jedynie działania komplementarne przynoszą trwale efekty, proponujemy następujące działania wzajemnie uzupełniające się: Wyjazdowe Spektakle Edukacyjne połączone z warsztatami teatralnymi ABC Aktora.

Każde z Wyjazdowych Spektakli i Warsztatów składa się z dwóch części: z warsztatu ABC Aktora na podstawie inscenizacji „Jerzy nie uczesany jak należy” lub „Mucha” oraz prezentacji jednego z interaktywnych przedstawień: „Charlie Pomywaczem”, „Fotograf”, „Drzewo które umiało dawać”, „Bongo i Kongo”, „Kolędnicy Teatru Na Bruku”, „Historia W-wia i Dolnego Śląska na wesoło cz.1 Piastowie i Cz 2 Za Czecha”

W trakcie warsztatu uczestnicy projektu uczą się jak zbudować przedstawienie teatralne metodą recyklingu (korzystając z odpadków recyclingowych), a następnie biorą czynny udział w próbach inscenizacji pracując razem z profesjonalnymi aktorami. Za każdym razem spotykamy się z beneficjentami jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie ucząc podstaw aktorstwa w różnych konwencjach teatralnych (w kilku planach: radiowym, „żywym” – dramatycznym, lub pantomimicznym, czy też lalkowym). Pod okiem specjalistów z różnych dziedzin: reżysera, aktora, muzyka, plastyka, widzowie uczestniczą w zdarzeniu, nabywając przy tym wielu nowych umiejętności, uczą się m.in. współpracy z innymi osobami (będącymi w innym wieku, pochodzącymi z innych środowisk), rozpoznawania swoich zainteresowań, a także mają szansę rozwinąć swój potencjał.


  2. Sprawni przez Teatr j./w. dla Osób Niepełnosprawnych


  3. Jesteśmy Zdolni II edycja – warsztaty teatralne”

Projekt ten jest kontynuacją zadania realizowanego w 2014 roku skierowanego do osób niepełnosprawnych – niesłyszących i słabosłyszących polegający na pobudzaniu aktywności społecznej (a w konsekwencji zawodowej) za pomocą działań opartych na teatrze. Projekt zakłada realizację stacjonarnych warsztatów teatralnych, na których uczestnicy zadania podniosą swoje kompetencje społeczne (interpersonalne), nauczą się sztuki autoprezentacji, odkryją nieuświadomione dotąd talenty i zdobędą umiejętności potrzebne do publicznych wystąpień. Założeniem projektu jest aktywizacja społeczna uczestników zadania przez dostarczenie im działań edukacyjnych pozytywnie wpływających na poczucie własnej wartości i osobisty rozwój.

Projekt rozpoczyna się „mocnym uderzeniem” – interaktywnym spektaklem (w razie odpowiedniej pogody plenerowym, w razie nieodpowiedniej w przestrzeni zamkniętej) dla beneficjentów, którego celem jest „zdobycie” serc osób niepełnosprawnych, zachęcenie ich do wspólnego uczestnictwa w spektaklu, a potem w zajęciach warsztatowych (jest to spektakl artystów profesjonalnych Teatru Na Bruku, Osoby Niepełnosprawne są odbiorcami).

Zadanie zakłada zastosowanie systemu „małych kroków” polegającego na stopniowym pokonywaniu różnych trudności. Poprzez nabywanie umiejętności typu: plastyka ciała, zapamiętanie scenicznych sytuacji, opanowanie roli, uczestnicy warsztatów uświadamiają sobie, że potrafią wpływać na otaczającą ich rzeczywistość, być produktywni w przestrzeni sztuki, a skoro tak, to mogą też zmienić swoje życie, wprowadzać w nim zmiany.

Warsztaty teatralne obejmują program edukacyjny aktywizujący twórczo i społecznie poprzez zabawę opartą na podstawach warsztatu aktorskiego oraz trening interpersonalny i relaks. W programie szkoleniowym wykorzystujemy m.in. interaktywne zabawy teatralne, podstawy treningu i rozgrzewki aktorskiej, naukę poprawnego oddechu, pracę nad rolą, podstawy pantomimy, elementarne zadania aktorskie, etiudy pantomimiczne, elementy psychodramy, socjodramy metodą Augusta Boali, naukę autoprezentacji oraz program antystresowy – relaksację metodą Schultza i Jacobsona. Podczas pracy warsztatowej rejestrujemy beneficjentów kamerą cyfrową śledząc ich postępy edukacyjne, po czym na kolejnym spotkaniu następuje analiza błędów, czyli słabych stron oraz mocnych stron i omówienia problemów wraz z próbą ich rozwiązania.


  4. Teatr bez barier – przedstawienie integracyjne „Za Czecha – Historia Dolnego Śląska na wesoło”

W ramach w./w. przewidujemy realizację priorytetu C zawartego w ogłoszeniu konkursowym: „Promowanie twórczości artystycznej utalentowanych osób z niepełnosprawnością, którego celem jest wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnością oraz prezentacja ich twórczości”. Idea polega na kontynuacji pracy z w./w. osobami realizowanej w dwóch edycjach 2014-15 „Jesteśmy Zdolni I i II” w Dolnośląskim Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących i Niedosłyszących we Wrocławiu na ul. Dworskiej 8. Niepełnosprawne Osoby uzdolnione - uczestnicy projektu zostaną przygotowane do występów w integracyjnym spektaklu: „Za Czecha – Historia Dolnego Śląska na wesoło”: u boku profesjonalnych aktorów.

Spektakl ukazuje dzieje późnego średniowiecza i wczesnego renesansu na przykładzie regionu Dolnego Śląska kiedy to historyczny Śląsk staje się jednym z najbogatszych regionów w środkowo wschodniej Europie…; wzrasta liczba lokali rozrywkowych, a zarazem koszt utrzymania, niechęć do płacenia podatków tzw. świętopietrza; konflikty Kościoła z Mieszczanami i z władzą świecką; bunt mieszczan przeciw władzy i jego surowe stłumienie; zabawny spór mnichów z 2 klasztorów - który jest starszy (spór o pierwszeństwo podczas kościelnych uroczystości); wojna piwna; pogromy Żydów (w każdym wypadku gdy brakuje winnych) a także heretycy na stosach itd., powstają wielkie dzieła architektury …
Głównym elementem scenografii jest zmechanizowana konstrukcja parawanów wraz z animowanymi obrazami, ekranami przedstawiającymi sceny z historii, będącymi ilustracją dziejów z obyczajowością, tradycją, humorem (a nawet z okrucieństwem).
Na spektakularność „Historii… „ składają się: rozmach inscenizacyjny, mnogość użytych środków (wielość postaci historycznych), interaktywne happeningi, angażowanie widowni do czynnego udziału w spektaklu …, żonglerka formami (plan żywy, lalkowy, animowane obrazy czy rekwizyty, nieme kino, burleska, „teatr w teatrze”…), muzyka „z epoki” zaskakujące zmiany miejsc, akcji i czasu.


  5. Teatr Reminiscencji

"Teatr Reminiscencji Dolnośląskich Seniorów" to działania warsztatowe oparte na teatrze skierowane do seniorów z jednoczesnym udziałem osób młodych. Na cyklicznych zajęciach uczestnicy projektu – seniorzy i osoby młode, tworzą scenariusze etiud opartych o prawdziwe historie dojrzałych uczestników. Jego aktorzy to autentyczni uczestnicy przedstawianych zdarzeń, starsze osoby bogate w życiowe doświadczenie, a także dzieci i młodzież stojące u progu swej wędrówki przez życie.
Podczas warsztatu zastosujemy metodę Teatru Reminiscencji w mikroskali (wybrane elementy) polegającą na nawiązaniu relacji i rozmowę z uczestnikami na temat w./w. metody. Warsztat obejmie pracę z oddechem i głosem, naukę improwizacji, przykładowe ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację, relaks metodą Schulza lub Jacobsona, trening ruchowy. Inspiracją projektu jest metoda Teatru Reminiscencji „Age Exchange” Davida Savill'a działającego od lat w Londynie (Wielka Brytania).


  6. Budowanie Miast i Wsi Marzeń

Budowanie miasta marzeń: jego ratusza, kamieniczek… (lub innych najbardziej potrzebnych kamieniczek charakterystycznych dla miejscowości, osiedli w których odbywa się projekt), praca u podstaw, na rzecz miasta prawa i jego małych ojczyzn – lokalnych społeczności. Cykl imprez teatralnych (czerpiący m.in. z tradycji „wrocławskiej pomarańczowej alternatywy): akcji, zabaw, happeningów, przedstawień odbywający się w wybranych miejscach, osiedlach, wsiach… W każdym miejscu imprezy powstaje kolejna część budowy i programu, które może zostać złożone w jedną całość i przedstawione w finale. Idea projektu polega na tym by „naruszyć marazm i apatię”, aby każda społeczność osiedlowa, czy też wiejska zaangażowała się w „życie” lokalnej społeczności – nasz projekt m.in. decydując o wyborze budowanych podczas imprezy domów – instytucji, składu „rad osiedli marzeń”, a potem miasta i wsi…


  7. Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych Do Społeczności

- Warsztaty teatralne pozwalające Bezdomnym uwierzyć w siebie … jako podstawy do ich powrotu do społeczności ..

- Zbudowanie Teatru Bezdomnych – cel długofalowy (m.in. współpraca z ośrodkami Towarzystwa Brata Alberta). odbywa się poprzez nawiązanie z nimi relacji, zachęcenie do udziału w zajęciach, przekonanie że poprzez terapeutyczną moc sztuki tematycznie związanej z ich problemami warto wziąć w nich udział. Dzięki teatralnym zabawom - następuje samo odkrywanie i uświadamianie, że każdy posiada talent i powinien go rozwijać teatr natomiast jest najlepszym miejscem na to, bo potrzebuje i łączy odmienne doświadczenia, talenty i osobowości.

Bardzo ważnym elementem w tej grupie beneficjentów jest system „małych kroków”: polegający na stopniowym pokonywaniu różnych trudności. Poprzez nabywanie umiejętności typu: poprawa dykcji, zapamiętanie scenicznych sytuacji, opanowanie tekstu - roli, uczestnicy warsztatów uświadamiają sobie, że nie są zupełnie do niczego, a skoro tak to mogą też zmienić swoje życie.

  8. Teatr Przeciw Wykluczeniom

Adresatem projektu są dzieci, młodzież, rodzice i seniorzy z całego Wrocławia i okolic.

Poprzez zabawę następuje odkrywanie i uświadamianie, że każdy posiada talent i powinien go rozwijać, a teatr jest najlepszym miejscem na to, bo łączy i rozwija odmienne talenty...

W teatrze (jak w życiu) wszystkie talenty i umiejętności są niezbędne i uzupełniają się. Najbardziej potrzebne są doświadczenia i energia. Te dwie wartości, które są w posiadaniu grup społecznych zdawałoby się stojących po dwóch przeciwnych stronach barykady - ludzi młodych mających energię i seniorów mających doświadczenie - wiedzę. Bez wiedzy i doświadczenia życiowego nie sposób zbudować oddziaływujących na widza ról, charakterów, a tym samym teatru - mądrego harmonijnego społeczeństwa. Bez energii również…

Warsztaty teatralne uczą wyrażania uczuć, autoprezentacji, pracy w grupie, budują poczucie humoru…


   9. Przyjazd Królewny Marianny Orańskiej

Spektakl w konwencji niemego kina – fantazyjne przybycie Królewny Marianny Orańskiej – wjazd powozem konnym. Następuje prezentacja etiud przedstawiających postać bohaterki i jej motto: „Nie przyszłam (na świat), by żyć dzięki ludziom, ale by ludzie żyli dzięki mnie”. Demonstracja takich cech jak: sprawiedliwość, gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Przybliżenie osobowości z panteonu najwybitniejszych kobiet XIX wieku w Europie, posiadającej wielkie talenty organizacyjne i gospodarcze, uzyskującej wielkie dochody (nazywanej cały czas wraz z synem i wnukiem przez ludność kłodzkich majątków: Kamienieckim Państwem). Nie ulega tyranii obyczajów i sztywnych konwenansów jej czasu. Postać posiadająca wielki, wyrafinowany smak artystyczny i potrzebę obcowania z pięknem (tak z dziełami sztuki, jak i tymi stworzonymi przez naturę). Opowiadacz – Prezenter dopełnia słowem „pełnokrwistego obrazu” portret tej wartej poznania osoby (Bohaterki roku 2010 na Dolnym Śląsku) w języku polskim, angielskim, po czym przy współudziale przedstawicieli władz etc. następuje powitanie i otwarcie organizowanej imprezy.

Spektakularność użytych środków – bez bariery językowej; szereg atrakcji: zaskakujące zmiany miejsc akcji i czasu, udział widzów w przedstawieniu; rozmach inscenizacyjny, mnogość użytych środków (galeria pełnokrwistych postaci, barwność kostiumów, gadżetów i efektów, oryginalność użytych pojazdów teatralnych) stanowią o widowiskowości teatralnego przekazu. Uniwersalność i ważność tematu przedstawienia czyni je aktualnym do prezentacji popularyzatorskiej i uświetniającej szereg imprez, tak w kraju, jak i za granicą.

Premierowy spektakl – happening pt.: „Przyjazd Królewny Marianny Orańskiej na Rynek Wrocławski” miał miejsce na Wrocławskim Rynku 8 marca 2010 roku o godz. 12.00 z okazji Dnia Kobiet oraz otwarcia wystawy „Szlakiem Marianny Orańskiej” jako inauguracji Roku Marianny Orańskiej Na Dolnym Śląsku. Miejscem akcji spektaklu – happeningu był cały Rynek w tym głównie obszar wystawy fotograficznej związanych z główną postacią.

najczęściej współpracuję z:
inne zajęcia (związane z działalnością artystyczną)
nagrody i wyróżnienia
co jeszcze powinniście o mnie wiedzieć?
moje linki (moja strona, filmy, recenzje)