AKCEPTUJĘ
  • Strona używa plików cookies, korzystanie z niej oznacza, że pliki te zostaną zamieszczone na Twoim urządzeniu. więcej »

Apel Społecznych Rad Kultury do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Apel Społecznych Rad Kultury do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Społeczne Rady Kultury działające przy władzach samorządowych różnego szczebla wystosowały wspólny apel do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego i ministra rozwoju Jadwigi Emilewicz. Zdaniem Rad kultura jest wciąż rażąco nieobecna we wszelkich programach i tarczach antykryzysowych oraz nie docenia się jej znaczenia dla gospodarki. Rady postulują też konkretne rozwiązania w kwestii równego traktowania wszystkich instytucji kultury, niezależnie od organizatora i skuteczną pomoc dla twórców indywidualnych.

 

Szanowny Panie Ministrze,

   
pandemia wirusa SARS-CoV-2 uderzyła najmocniej właśnie w sektor kultury – muzea, galerie, sale koncertowe, opery, teatry, kina i domy kultury zostały zamknięte jako  pierwsze, i najprawdopodobniej jako ostatnie zostaną otwarte. Ogromna liczba wydarzeń kulturalnych została już odwołana lub przeniesiona, a kolejne spotka ten sam los w najbliższych tygodniach i miesiącach. Działania w ramach tarczy antykryzysowej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju,  tarczy finansowej realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju oraz programy proponowane przez MKiDN są w sposób oczywisty niewystarczające wobec skali spodziewanego kryzysu w tym sektorze, a także w dużym stopniu nie uwzględniają jego specyfiki. W związku z tym zwracamy się z pilnym apelem o:
1. Podjęcie niezwłocznych i intensywnych działań MKiDN na rzecz jak najszerszego włączenia sektora kultury w założenia tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej, w których ów sektor pozostaje w tej chwili na pozycji całkowicie marginalnej, bez właściwego zespołu kryzysowego, a także na rzecz rozszerzenia katalogu instytucji uprawnionych do pomocy w ramach programów rządowych.
2. Równe traktowanie instytucji rządowych i samorządowych w rozdziale środków. Działalność państwowych i samorządowych instytucji kultury wynika z tej samej misji i zadań podzielonych pomiędzy różnych organizatorów, a środki na ich działalność pochodzą z podatków. Nie należy zatem tych instytucji traktować niesymetrycznie w rozdzielaniu pomocy. Instytucje samorządowe, podobnie jak państwowe, zostały objęte odgórnymi restrykcjami i utracą wszelkie wpływy finansowe w tym okresie.
3. Zaangażowanie się w tworzenie systemów wsparcia dla artystów niezależnych, w tym systemu stypendiów twórczych, pozwalających na przetrwanie kryzysu artystom niebędącym na etatach w instytucjach i nieprowadzącym działalności gospodarczej. Przede wszystkim apelujemy w tym zakresie o niezwłoczne wprowadzenie „Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego”, nad którą pracowała grupa ekspertów środowiskowych w ramach Ogólnopolskich Konferencji Kultury.
Z nadzieją przyjęliśmy informacje o powstaniu kryzysowego zespołu roboczego przy MKiDN, liczymy na to, że m.in. dzięki jego działalności uda się spełnić jak najszybciej także powyższe postulaty.

Z poważaniem,

Pomorska Rada Kultury
Rada Kultury Gdańskiej
Społeczna Rada Kultury w Goleniowie
Rada Kultury miasta Lublin
Olsztyńska Rada Kultury
Wielkopolska Rada Kultury
Rada Kultury w Słupsku
Rada ds. Kultury w Suwałkach
Prezydencka Rada Kultury w Szczecinie
Rada Kultury w Tarnowie
Społeczna Rada Kultury w Warszawie
 

 

30-04-2020

skomentuj

Aby potwierdzić, że nie jesteś robotem, wpisz wynik działania:
siedem minus cztery jako liczbę:
komentarze (1)