AKCEPTUJĘ
  • Strona używa plików cookies, korzystanie z niej oznacza, że pliki te zostaną zamieszczone na Twoim urządzeniu. więcej »

List otwarty do Rektorów i Senatów uczelni teatralnych

LIST OTWARTY do Rektorów i Senatów uczelni teatralnych

My, niżej podpisani ludzie teatru i kultury, zwracamy się do Rektorów oraz Senatów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi z wnioskiem o zmianę regulaminu Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi tak, by umożliwiał on wszystkim dyplomantom prezentowanie wyników swojej pracy na równych prawach.

Niezrozumiałym jest dla nas fakt, że studenci i studentki, kończący kierunki aktorskie na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu, Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku i Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu mogą prezentować na Festiwalu tylko po jednym swoim dyplomie, w dodatku dopiero po spełnieniu zaostrzonych kryteriów i bez prawa udziału w konkursie.

Sztuka powinna być polem twórczej wymiany artystycznej. Próby marginalizacji pewnych jej gałęzi lub reglamentowania ich przedstawicielom prawa udziału w takiej wymianie budzą w nas głębokie zaniepokojenie i sprzeciw. Uważamy, że kryterium udziału w FST powinno być takie samo dla studentów i studentek wszystkich kierunków aktorskich państwowych uczelni teatralnych.

10-05-2019

Aby podpisać wejdź tutaj.

skomentuj

Aby potwierdzić, że nie jesteś robotem, wpisz wynik działania:
siedem minus cztery jako liczbę: