AKCEPTUJĘ
 • Strona używa plików cookies, korzystanie z niej oznacza, że pliki te zostaną zamieszczone na Twoim urządzeniu. więcej »

Strefa Ciszy

Fot. Karol Budrewicz  

Przedstawienie 36,6 z roku 2003 – niezauważone i przemilczane przez krytykę, a do dziś dyskutowane i rekonstruowane przez tych, którzy je widzieli – na mojej intymnej liście największych przeżyć teatralnych mieści się w bezpośrednio obok Kantora i Piny Bausch.

Gnieżdżą się od paru lat w jednym z pookupacyjnych, drewnianych baraków tuż za granicą szerokiego śródmieścia Poznania, opodal drugiego „ringu” komunikacyjnego, w miejscu, które od siedemdziesięciu lat demonstruje tymczasowość, przejściowość, mozół istnienia, i które – jak każda polska prowizorka (i poniemiecka prowizorka w Polsce) – zdaje się być skazana na trwanie ponad ustrojami i wbrew burzom historii. To odpychające raczej  „barakowisko” musi mieć jednak jakąś perwersyjną moc przychylną sztuce. Właśnie tu, na początku lat 60. Teatr 13 Rzędów zagrał Fausta, co zmieniło parę indywidualnych, ludzkich historii w tym mieście; tu dziesięć lat później studenci AWF, a wśród nich Zenon Laskowik, stworzyli kabaret, który niebawem miał bawić do łez cały PRL, nie bez racji zwany najweselszym (nomen omen) barakiem w obozie socjalistycznym. Wreszcie całkiem niedawno (i we współpracy ze Strefą Ciszy) ukonstytuował się tu Barak Kultury, ważne w Poznaniu miejsce, inicjujące dyskusje, interdyscyplinarne i interkulturowe spotkania artystyczne; i choć Barak Kultury biurko i komputer trzyma dziś w kamiennym „Zamku”, to duch improwizacji, ulotności i włóczęgi nadal mu towarzyszy. W tym miejscu, w baraku nr 1 Strefa Ciszy realizuje swój program rezydencji teatralnych Scena Robocza, owocujący premierami różnych niezależnych zespołów, i grywa własne przedstawienia (Smacznego i Autobus RE//MIX).

Zresztą w Poznaniu nie kojarzymy Strefy Ciszy z barakiem na ustroniu. Ich spektakle oglądaliśmy na śródmiejskich placach i ulicach, dziedzińcach i podwórkach, na szkolnym boisku, na basenie, na moście i w fontannie, w Starej Rzeźni i w prywatnym mieszkaniu. Od dwudziestu lat zespół Adama Ziajskiego przemienia przypadkowych przechodniów w widzów, którzy później potrafią szukać przedstawień Strefy i w miejskich zaułkach, i w zdegradowanym „postindustrialu”, i w baraku.

Rzadko, prawie wcale, poświęcają uwagę Strefie Ciszy pewni swego recenzenci centralnych pism (nawet branżowych, które przecież powinny znać z własnego doświadczenia kondycję zmarginalizowanych), choć parę spektakli zespołu Ziajskiego (Wodewil miejski, Judasze, Koktajl z martwą naturą w tle, DNA, Kwatera, Salto mortale) jest klasyką i dumą polskiej alternatywy teatralnej. Przedstawienie 36,6 z roku 2003 – niezauważone i przemilczane przez krytykę, a do dziś dyskutowane i rekonstruowane przez tych, którzy je widzieli – na mojej intymnej liście największych przeżyć teatralnych mieści się bezpośrednio obok Kantora i Piny Bausch. (Nie krzyw się, Czytelniku, że gust mam podejrzany i na starość popadam w łatwą egzaltację, żałuj, że nie widziałeś (i nie zobaczysz!) tego teatralnego (performatywnego?) cudu, a ty, krytyku, wstydź się do końca błyskotliwej kariery, że nie chciało ci się przyjechać do Poznania i zobaczyć).

Strefa Ciszy niedawno (21 września) obchodziła dwudziestolecie. Oczywiście karnawałowo i żywiołowo na placu w centrum miasta. Przy okazji wydała też książkę Miasto w teatrze, którą napisała Ewa Obrębowska-Piasecka, a zilustrowała Ola Szmida. Dostać ją można (w Poznaniu „dostać” znaczy przede wszystkim „kupić”) zapewne w baraku nr 1 przy Grunwaldzkiej 55.

P.S.
Trzeba się śpieszyć. Dzisiejsza prasa donosi, że „barakowisko” niebawem poddane zostanie totalnej demolce. Zanim uzyska (dzięki inercji Urzędu i Prawa) rangę wiekowego i szacownego zabytku.

07-10-2013

skomentuj

Aby potwierdzić, że nie jesteś robotem, wpisz wynik działania:
trzy plus dziesięć jako liczbę:
komentarze (23)
 • Użytkownik niezalogowany Isobel
  Isobel 2024-06-16   12:55:27
  Cytuj

  Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. fast vpn

 • Użytkownik niezalogowany umair ali
  umair ali 2024-06-12   17:29:42
  Cytuj

  I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. Medical Office Administration Diploma

 • Użytkownik niezalogowany Anderson
  Anderson 2024-06-11   11:42:14
  Cytuj

  You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. traductor confiable de inglés a español

 • Użytkownik niezalogowany annieirfan
  annieirfan 2024-06-11   10:23:20
  Cytuj

  I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. capital smart city islamabad

 • Użytkownik niezalogowany richersonmichelle
  richersonmichelle 2024-06-06   23:45:52
  Cytuj

  Your writing style is engaging and informative. I always look forward to reading your latest posts. plab question bank

 • Użytkownik niezalogowany soniya singhania
  soniya singhania 2024-06-03   14:11:00
  Cytuj

  In our Russian escort service in East Of Kailash, you'll get to see erotic girls that are all way from Russia. But we also have the sexiest East Of Kailash Escorts from other countries like Ukraine, Belarus, Uzbekistan and so on. So it depends on you which girl you will select she can be a Russian call girl or a Ukrainian escort, but she will be beautiful. Because in our East Of Kailash escorts agency we search & select the most alluring girls from all over the world.

 • Użytkownik niezalogowany williamseo
  williamseo 2024-05-20   06:48:02
  Cytuj

  Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post. all-semenax.com

 • Użytkownik niezalogowany williamseo
  williamseo 2024-04-23   15:23:32
  Cytuj

  Casinos have long been a hub of entertainment, excitement, and sometimes controversy. These establishments, often characterized by their vibrant lights and lively atmosphere, draw in crowds from all walks of life, offering a myriad of games and experiences for patrons to enjoy. 카지노커뮤니티

 • Użytkownik niezalogowany williamseo
  williamseo 2024-04-22   15:11:58
  Cytuj

  Affordable Wildlife Control offers expert wildlife removal services in Mississauga, Ontario, specializing in the humane handling and prevention of raccoon and squirrel infestations. Their team uses effective strategies to safely remove these animals from residential properties, ensuring minimal disruption and harm. The services extend to thorough inspections to identify entry points and potential attractants, followed by professional sealing and proofing techniques to prevent future wildlife issues. Emphasizing customer satisfaction, they provide tailored solutions to meet the unique needs of each client, promoting coexistence with urban wildlife while protecting homes from damage and health risks associated with unwanted animal guests. Squirrel Removal

 • Użytkownik niezalogowany williamseo
  williamseo 2024-04-20   15:42:50
  Cytuj

  One of the defining features of a casino is its vibrant atmosphere. Bright lights, buzzing sounds, and the constant hum of activity create an exciting environment that draws people in. Whether it's the thrill of anticipation as the roulette wheel spins or the rush of hitting a jackpot on a slot machine, casinos offer an experience unlike any other. 파묘

 • Użytkownik niezalogowany Rank Xone
  Rank Xone 2024-04-17   20:24:37
  Cytuj

  Hallo guys, selamat datang di situs OKEPLAY777, pernahkah anda mendengar atau sudah bermain disini ?, Mari kita bahas sedikit tentang kelebihan situs slot online ini, sebagai situs slot gacor hari ini yang menggunakan slot server thailand terbaru gampang menang dengan winrate tertinggi di bandingkan situs lain, bermain di OKEPLAY777 memiliki experience yang berbeda pada saat mendapatkan kemenangan sensasional hanya dengan modal deposit slot dana Rp.15,000 dan menang berapapun di bayar tanpa potongan.

 • Użytkownik niezalogowany rayed shah
  rayed shah 2024-03-31   20:12:25
  Cytuj

  FLORAL STUDIO Basically When i understand the item this morning although I did many thought processes concerning this and today I need to to learn to read the item all over again mainly because it is quite well written.

 • 2024-03-23   08:09:05
  Cytuj

  It's predominant, however , look at material at the road address. fertility blessings

 • Użytkownik niezalogowany WilliamSEO
  WilliamSEO 2024-03-11   06:46:38
  Cytuj

  The meditative gardens at Nirvana Singapore are a source of inspiration. nirvana memorial garden

 • Użytkownik niezalogowany Rank Xone
  Rank Xone 2024-03-10   06:30:19
  Cytuj

  Ethnic meals are a reflection of the values and beliefs of a culture. International food marketplace

 • Użytkownik niezalogowany Rank Xone
  Rank Xone 2024-03-08   06:27:04
  Cytuj

  The high-stakes, high-rewards aspect of online casino play is what keeps me coming back. The thrill of chasing a big win adds an extra layer of excitement. 프리카지노 쿠폰

 • Użytkownik niezalogowany Rank Xone
  Rank Xone 2024-03-07   12:54:09
  Cytuj

  Genuinely, this article is extremely one of the absolute best ever. I am an antique 'Article' gatherer and I at times read some new articles in the event that I discover them intriguing. What's more, I discovered this one entirely captivating and it ought to go into my gathering. Good work! studio grafico cervignano

 • Użytkownik niezalogowany Rank Xone
  Rank Xone 2024-03-07   12:54:08
  Cytuj

  Genuinely, this article is extremely one of the absolute best ever. I am an antique 'Article' gatherer and I at times read some new articles in the event that I discover them intriguing. What's more, I discovered this one entirely captivating and it ought to go into my gathering. Good work! studio grafico cervignano

 • Użytkownik niezalogowany Rank Xone
  Rank Xone 2024-03-07   12:45:23
  Cytuj

  Truly value this magnificent post that you have accommodated us.Great site and an incredible subject also I truly get astonished to peruse this. Its better than average. affitto breve palmanova

 • Użytkownik niezalogowany Rank Xone
  Rank Xone 2024-03-07   12:27:28
  Cytuj

  There's something magical about the way light plays off ceramiche surfaces. auto noleggio Modena

 • Użytkownik niezalogowany Rank Xone
  Rank Xone 2024-03-07   12:18:07
  Cytuj

  Ceramiche accents can instantly elevate the look of a room. ceramiche Sassuolo

 • Użytkownik niezalogowany Rank Xone
  Rank Xone 2024-03-07   11:41:17
  Cytuj

  Levigatura parquet Brescia transformed my home into a masterpiece. levigatura parquet reggio emilia

 • Użytkownik niezalogowany Rank Xone
  Rank Xone 2024-03-07   06:41:59
  Cytuj

  Trust Brescia to deliver exceptional levigatura parquet solutions. levigatura parquet brescia